top of page
old-man-woman-doing-teamwork-draw-vase-artwork-using-laptop-computer-find-modern-inspirati

Senior

Liczba i odsetek osób starszych w populacji wzrosła praktycznie w każdym kraju na świecie w ciągu ostatnich dziesięcioleci z powodu m.in. wydłużenia średniej długości życia. Najpoważniejsze wyzwania stoją przed osobami starszymi mieszkającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Niezależnie jednak od miejsca pobytu oraz ograniczeń ciała, metody i praktyki manualne, niekiedy bliskie doświadczeniu dziecięcego malowania palcami, pomagają przejąć kontrolę kreatywności oraz stworzyć wyjątkowy czas.

Świat postrzega osoby starsze niekiedy w czarno-białych barwach, a bywają one bardziej miękkie niż młodsze osoby dorosłe — jak różne pastele

Poprawa pamięci

Terapia sztuką stanowi wyzwanie, tworząc i pobudzając zmysły, aby stały się ostrzejsze. Nauka nowych form sztuki, dotąd nieznanych idei, może poprawić umiejętności myślenia. Malarstwo i muzyka mogą nawet pomóc w odnalezieniu zapomnianych wspomnień o bliskich i dawnych czasach

Lepsze wyrażanie siebie oraz osobistej historii 

Twórcza praca może być wyrazem kilku rodzajów wspomnień, ponieważ angażuje wiele poznawczych

i percepcyjnych procesów neuronowych. Proces aktualizuje wspomnienia i wspiera szerszą

i bardziej elastyczną osobistą podmiotowość. Twórczość daje nam możliwość ponownego zapamiętania siebie

Tożsamość, sensowne życie i motywacja

Twórcza praktyka pozwala wyobrazić sobie, kim jest się w świecie i ustanowić nowe poczucie celu. Jedna z uczestniczek określiła siebie jako: „Źródło historii, naczynie do przekazywania dziedzictwa", inni odkrywają naturę artysty i gawędziarza

Wydajność poznawcza i zdolności motoryczne

Arteterapia pomaga w funkcjonowaniu kończyn i stawów.  Z jej pomocą można poprawić przepływ krwi, koordynację mięśni i z czasem zbudować lepszą zręczność

Zmniejszenie poczucia osamotnienia

Grupowe programy mogą generować przyjemność i więzi społeczne, wzmacniać lepsze samopoczucie

oraz pewność siebie. Ponownie zintegrować się ze wspierającą grupą społeczną, aby wzbudzić poczucie bezpieczeństwa i wsparcia

Poprawa nastroju i ulga

Skupienie się na malowaniu i rysowaniu przy użyciu narzędzi, takich jak ołówki lub farby, może pomóc zrelaksować się i zwrócić uwagę na pozytywne uczucia. Terapia sztuką zapewnia ujście frustracji ii pomaga uporać się ze zmianami w każdej dekadzie życia

Kontakt

Thanks for submitting!

bottom of page