top of page
Art Fun

Najmłodszy

Tworzenie znaczeń

Możliwość wyrażenia metafory poprzez ekspresję artystyczną, zdolność do opowiadania i ulepszania historii oraz narracji. Opowiadanie o rysunku, malarstwie, kolażu czy konstrukcji nie musi być dosłowne, aby było wzmacniające. Przy wsparciu i wskazówkach narracje służą jako sposób na powolne i bezpieczne uwalnianie doświadczeń

Przekształcanie i tworzenie na

nowo

Tworzenie kolaży to bardzo terapeutyczna czynność przynosząca podwójną korzyść. Fizyczne wrażenie dotykania różnych materiałów i tekstur — miękkich, szorstkich, sztywnych — jest bardzo kojące. A kreatywny proces łączenia rzeczy w nowy i inny sposób pomaga zaprowadzić swój własny porządek, działać nieszablonowo. Wprowadza działalność artystyczną w świat rzeczywisty, a rzeczywistość oraz przedmioty pozwala traktować jako twórczość artystyczną

Samoregulacja

W szczególności niektóre sensoryczne cechy tworzenia sztuki wydają się być skuteczne w poprawie nastroju, integracji sensorycznej oraz uspokojeniu ciała i umysłu. Jest to jeden ze sposobów na przekazanie tego, co może być trudne do wyrażenia słowami, sposób na podzielenie się myślą, wrażeniem, emocją lub spostrzeżeniem

Wydajność poznawcza i zdolności motoryczne

Prowadzi do rozwoju umiejętności, takich jak rozpoznawanie różnicy między abstrakcją a rzeczywistością, rozumienie wzorców, dokonywanie obserwacji na temat świata i tworzenie umysłowych reprezentacji tego, co rzeczywiste lub wyobrażone. Podczas gdy mentalne korzyści ekspresyjnych działań artystycznych są znaczące, istnieją również fizyczne zmiany, które mogą nastąpić dzięki tej praktyce. Lepsze zdolności motoryczne i kontrolę, koordynację ręka-oko i rozwój mięśni można osiągnąć dzięki różnym sposobom sztuki

Wzrost, rozwój i samoidetyfikacja

 Zdolność do rozpoczęcia tworzenia osobistych narracji na podstawie przeszłych doświadczeń pojawia się we wczesnej adolescencji, a zatem jest również etapem, na którym rozpoczyna się formowanie tożsamości. Twórczość może odgrywać znaczącą rolę, ponieważ oferuje możliwości odkrywania różnych sposobów „przymierzania” tych opowieści o sobie.

Wzrost poczucia kompetencji i samozarządzania

Rozwijanie mistrzostwa w materiałach artystycznych prowadzi do kontroli behawioralnej i emocjonalnej. Zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, samokontrola jest niezbędna do dojrzewania i dążenia do poprawy samopoczucia. Kierowanie własnym zachowaniem pozwala na większą swobodę i wybór. Dokonywanie osobistych wyborów przyczynia się do tożsamości, warto mieć jak najwięcej możliwości wyboru w bezpiecznym środowisku Tolerowanie niejasności

i rozczarowania, gdy wytwory sztuki

nie manifestują się tak, jak sobie wyobrażaliśmy, nie tylko poprawia samokontrolę, ale także funkcjonowanie wykonawcze

Kontakt

Thanks for submitting!

bottom of page