top of page
Image by laura adai

Dorosły

Łagodzenie codziennych doświadczeń

Każdego dnia stawia się czoła mniejszym i większym wyzwaniom, które nie mieszczą się w jednej kategorii. Spotkania pomimo malowania i operowania na materiałach artystycznych, nie są zajęciami plastycznymi, które uczą techniki, a polegają bardziej na umożliwieniu skupienia się na wewnętrznym doświadczeniu

Lepsze wyrażanie siebie oraz osobistej historii 

Twórczość jest ucieleśnionym sposobem poznawania siebie i zwracania empatycznej uwagi, oferując wyjątkowy sposób rozliczania doświadczeń i fizycznej obecności osoby.Tego rodzaju samowiedza uwypukla wymóg rozumienia tożsamości nie jako stałego, naturalnego stanu bytu, ale jako procesu stawania się.

A dzieła działają jak mosty lub kanały, które prowadzą do samopoznania.Przetwarzanie informacji wizualnych nie tylko odpowiada na pytanie:

„Co i kto to jest?”, 

odpowiada również:

„Co myślę o tym, co widzę i co z tym robię?"
 

Dwa kanały kodowania

Kombinacja słów oraz obrazów sprawia, że mamy do dyspozycji nie tylko dwa kanały kodowania, ale również dwa osobne kanały „odzyskiwania” informacji dużo później, czyli o wiele łatwiej jest nam sobie coś przypomnieć. Nawet abstrakcyjne pojęcia jak: przyjaźń, współpraca czy konflikt, stają się dzięki obrazom bardziej namacalne. Na tym w dużej mierze opiera się technika sketchnoting, czyli wykorzystywanie strzałek, ramek i kolorów w tekście, by zwiększyć swoje szanse na przeniesienie go do pamięci długotrwałej

Wydajność poznawcza i zdolności motoryczne

Reakcje adaptacyjne na nowe wymagania, takie jak rysowanie na temat własnych doświadczeń, wymagają elastyczności emocjonalnej, a także równowagi współczulnego i przywspółczulnego autonomicznego układu nerwowego. Procesy artystyczne prowadzą do strukturyzowania chaotycznych uczuć, co z kolei prowadzi do zmiany perspektywy i ostatecznie do wzmocnienia

Pomaga wejść w "stan przepływu"

Przepływ można rozumieć jako głębokie pochłonięcie czynnością. Podobnie jak medytacja, flow może poprawić wydajność i obniżyć poziom stresu. Można  doświadczyć przepływu, ćwicząc na instrumencie, uprawiając sport, pracując w ogrodzie, pisząc, malując i rysując

Wzrost poczucia kompetencji i samozarządzania

Rozwijanie mistrzostwa w materiałach artystycznych prowadzi do kontroli behawioralnej i emocjonalnej. Zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, samokontrola jest niezbędna do dojrzewania i dążenia do poprawy samopoczucia. Kierowanie własnym zachowaniem pozwala na większą swobodę i wybór. Panowanie nad chaosem poprzez tworzenie sztuki jest krokiem w kierunku samokontroli. Tolerowanie niejasności

i rozczarowania, gdy wytwory sztuki

nie manifestują się tak, jak sobie wyobrażaliśmy, nie tylko poprawia samokontrolę, ale także funkcjonowanie wykonawcze

Kontakt

Thanks for submitting!

bottom of page